Gayemiz

Erdemli Kültür Düşünce ve Gelişim Derneği ERKDER olarak;
• İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi bir çatı altında buluşturmak, hemşerilerimiz arasındaki iletişimi ve dayanışmayı arttırmak, hemşerilerimiz arasında bir köprü vazifesi görerek bir araya getirip kaynaştırmak, ayrıca İstanbul’a yolu düşen hemşehrilerimizin çalacak kapısı ve yol göstereni olmak çabasındayız.

• Bunun yanında İstanbul’da her hangi bir üniversite ya da lise dengi okul kazanmış öğrencilerimize mihmandarlık yapmak, onlara sahip çıkarak rehberlik yapmak gayesindeyiz.
• Ayrıca Klasik dernekçilik anlayışından uzak, milli ve kültürel değerlerimize bağlı kalmak şartıyla, yerel yönetimlerle, yöremizde faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer toplum yararına hizmet eden STK’lar ile el ele vererek, memleketimizin tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtımı amaçlı yapılacak etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak veya bu yönde yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktayız.